Wat doen we

Salarisadministratie
Is het verwerken van de salarisgegevens en het periodiek produceren van de salarisafrekeningen voor u ook synoniem voor zorg, hoge kosten en hoofdbrekers? Om de loon- en salarisverwerking van het personeel geheel zelf te verzorgen, moet u op de hoogte te blijven van alle wetswijzigingen inzake loonbelasting, sociale verzekeringen en pensioenen. Verder zijn er nog CAO-aanpassingen en wijziging in de salarisafrekeningen.

Zorg uit handen

Deze zorg willen wij u graag uit handen nemen. Wij richten de administratie zo in dat rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen en dat voldaan wordt aan alle wettelijke eisen en normen. We verzorgen de aangiften loonheffingen en diverse meldingen bij personeelswijzigingen of ziekte aan de desbetreffende instanties. Automatisch hanteren we de van toepassing zijnde CAO. Subsidiemogelijkheden worden optimaal benut en op wetswijzigingen wordt vroegtijdig ingespeeld.

Personeelsadvies
Uw medewerkers bepalen grotendeels het succes van uw onderneming. Daarbij hoort een goed personeelsbeleid. Werkgever zijn brengt regelmatig complexe problemen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan aanname en ontslag van werknemers, arbeidsrechtelijke zaken, ziekteverzuim en re-integratie, beloningskwesties en andere arbeidsvoorwaarden. MKB ondernemers zonder P&O afdeling bieden wij een helpende hand. Zowel met deskundig advies als praktische ondersteuning.